Privacy policy

Stijlbon. Advies. Creatie. Thuis.
PRIVACY

Stijlbon respecteert de privacy van De Klant en formuleert hiertoe de navolgende voorwaarden:

In het kader van de dienstverlening verzamelt Stijlbon gegevens die tot De Klant persoonlijk herleidbaar kunnen zijn (‘Persoonsgegevens’), zoals bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer. Wanneer STIJLBON persoonsgegevens nodig heeft, vraagt STIJLBON daar ook expliciet om.

STIJLBON gebruikt het e-mailadres van De Klant om zijn identiteit te verifiëren, om te beschermen tegen misbruik en om met De Klant contact te onderhouden aangaande STIJLBON.nl. STIJLBON kan de Persoonsgegevens doorgeven aan door STIJLBON ingeschakelde dienstverleners.

STIJLBON gebruikt de Persoonsgegevens ook om STIJLBON.nl bij te werken en om De Klant af en toe te informeren over nieuwe opties, diensten en producten van STIJLBON. De Klant kan zich op elk moment kosteloos hiervoor uit laten schrijven door een e-mail te sturen naar afmelden@stijlbon.nl

STIJLBON kan de Persoonsgegevens tevens gebruiken om De Klant informatie te sturen over updates van het bedrijf, andere diensten en producten die verkrijgbaar zijn bij STIJLBON, haar dochtermaatschappijen, gelieerde maatschappijen en andere bedrijven die controle uitoefenen op, onder controle staan van of de controle delen met STIJLBON. Deze informatie zal De Klant ofwel rechtstreeks toegezonden worden door STIJLBON en de aan haar gelieerde bedrijven, óf namens ons door derden die zorgvuldig zijn geselecteerd door STIJLBON.

STIJLBON kan URL-gegevens die worden vergaren, gebruiken om De Klant gerichter reclame te kunnen sturen, die samenhangen met door STIJLBON verleende diensten. Als De Klant dergelijke aanbiedingen van STIJLBON niet wenst te ontvangen of niet wilt dat zijn Persoonsgegevens op een van de hierboven geschetste wijzen worden gebruikt, dan kan De Klant zich op elk moment kosteloos hiervoor uit laten schrijven door een e-mail te sturen naar afmelden@stijlbon.nl.

STIJLBON kan Persoonsgegevens bekendmaken, als daarom wettelijk wordt gevraagd of als zij te goeder trouw meent dat zo'n handelwijze noodzakelijk is om (a) te voldoen aan de wettelijke verordeningen of om mee te werken aan een juridische procedure die tegen STIJLBON of de site wordt aangespannen; (b) de rechten of het eigendom van STIJLBON, de site of de gebruikers ervan te beschermen en te verdedigen, en (c) in noodsituaties op te treden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van STIJLBON, de site of de gemeenschap te beschermen.

STIJLBON kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine bestandjes, die op de harde schijf van de computer van De Klant worden opgeslagen. Aan de hand hiervan kan STIJLBON De Klant herkennen wanneer De Klant de STIJLBON.nl site bezoekt. Met behulp van cookies kan de site zich naar het gebruik van De Klant worden ingesteld. Mocht De Klant in zijn browser het gebruik van cookies hebben uitgezet of willen uitzetten, dan kan De Klant nog steeds de meeste onderdelen van de STIJLBON.nl site bezoeken.

STIJLBON zal de juiste technische en organisatorische maatregelen nemen om Persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging of onbedoeld verlies, wijziging, onbevoegde bekendmaking of toegang, met name waar het voor de gegevensverwerking nodig is de gegevens via een netwerk over te zenden, en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking.

Als De Klant op enig tijdstip van mening is dat STIJLBON zich niet aan deze principes gehouden heeft, wordt hij verzocht STIJLBON daarvan dan op de hoogte via e-mail aan info@stijlbon.nl zal dan, voor zover dat in alle redelijkheid van haar kan worden verwacht, alles in het werk stellen om het probleem onmiddellijk te lokaliseren en te verhelpen.

Om je zo goed mogelijk te helpen maakt stijlbon.nl gebruik van cookies Accepteren Weigeren
To Top